Wonen aan IJse en Voer

Wonen aan IJse en Voer is de nieuwe naam van het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat actief was in Huldenberg onder de naam Woonwijzer Midden-Brabant. Samen met Bertem werkt Wonen aan IJse en Voer de komende zes jaar intergemeentelijk rond drie beleidsprioriteiten:

  1. een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden
  2. de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
  3. informatie, advies en begeleiding van inwoners met vragen over wonen

Wonen aan IJse en Voer voert ook de verplichte taken uit in het kader van de samenwerking van de gemeente met het energiehuis IGO div. Zo geven we gelijktijdig met ons woonloket ook een energieloket mee vorm. U kunt bij ons met al hun vragen over wonen en energie:

  • premies
  • duurzaam wonen
  • levenslang en aanpasbaar wonen
  • betaalbaar wonen
  • kwaliteit en veiligheid van woningen
  • leegstand

Plant u een bezoek? Informeer dan vooraf even welke documenten u best meebrengt (aanslagbiljet belastingen, facturen...).

Contact en openingsuren

Wonen aan IJse en Voer (woonconsulent)
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
0471 66 36 93
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Wonen aan IJse en Voer (leegstandsbeheerder)
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
0498 17 32 98