Jaarreservatie sportinfrastructuur

Jaarreservaties voor het gebruik van de sportzaal Ter Dijle, De Kronkel en de beachvolleyterreinen De Kronkel kan u hier indienen gedurende de maanden mei en juni voor de periode van juli van het huidige werkingsjaar tot juni van het volgend werkingsjaar.*1*2 

De reservaties worden volgens pdf bestandGebruikersreglement sportzaal De Kronkel (438 kB) en pdf bestandGebruikersreglement sportzaal Ter Dijle (412 kB) door de sportdienst verwerkt, gecontroleerd en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen van Huldenberg.

De aanvrager wordt na deze voorlegging op de hoogte gesteld over de toegekende reservaties.

*1Verenigingen die een vakantieaanbod aanbieden in de maanden juli en augustus van het volgend werkingsjaar kunnen hun reservaties reeds indienen.

*2Gebruikers die in de periode september tot augustus een evenement willen organiseren moeten dit eveneens tijdens de maanden mei en juni aanvragen. De data kan je reeds via deze indiening aanvragen. De concrete invulling van het evenement dient via het evenementenformulier aangevraagd te worden. Het evenementenformulier is te bekomen op de sportdienst (02/302 43 62), de gemeentelijke website of via evenementen@huldenberg.be.

Contact

Sport
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
02 302 43 62
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.