Extra steun voor corona-initiatieven in het Zuiden

  • 16 juni 2020

Het lokaal bestuur ondersteunt alle zogenaamde 4de-pijlerorganisaties van Huldenberg die specifieke acties rond corona opzetten in het Zuiden. De 4de Pijler is een verzamelnaam voor burgerinitiatieven voor ontwikkelingssamenwerking die vanuit Vlaanderen wereldwijd ondernomen worden. Ben jij actief voor zo’n organisatie die gevestigd is in Huldenberg? Dan kan je uiterlijk op 17 juli een tussenkomst aanvragen.

Hoe tussenkomst aanvragen?

Dien vóór 17 juli 2020 23:59 een bondig dossier van maximum 2 pagina’s in bij de dienst cultuur (cultuur@huldenberg.be) met de volgende gegevens:

  1. Vestigingsplaats van je vereniging (voorwaarde voor deze tussenkomst:  maatschappelijke zetel in Huldenberg)
  2. Naam van je vereniging
  3. Contactpersoon en -gegevens
  4. Mondiaal beleid visie/missie (algemeen)
  5. Welke Covid 19-doelstelling(en) heeft je vereniging voor ogen?
  6. Welke Covid 19-acties werden er ondernomen of vinden er momenteel plaats.
  7. Wat zijn de concrete resultaten tot nu toe van de ondernomen Covid 19-acties?
  8. Welke acties plant je vereniging nog tot eind 2020?

Contact

Cultuur
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
02 302 43 63
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.