Vanaf 26 oktober werken langsheen de N253

  • 9 oktober 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeentebesturen van Huldenberg en Bertem voeren vanaf 26 oktober 2020 tot het voorjaar van 2021 werken uit op de Sint-Jansbergsteenweg / Dorpsstraat/Nijvelsebaan (N253). Tussen de gemeentegrens met Leuven en de Jan Van der Vorstlaan in Loonbeek worden op verschillende locaties onder andere nieuwe voetpaden aangelegd. Wie langs het traject woont, ontvangt hier eerstdaags nog een bewonersbrief over van AWV.

Veilige voetpaden in afwachting van grote herinrichting

Op langere termijn plant AWV een grondige herinrichting van de N253. In de toekomst wordt de weg volledig heraangelegd met meer ruimte voor fietsers, veilige oversteekplaatsen en een nieuwe, gescheiden riolering. Dat project zit momenteel nog in de studiefase. Een timing van de uitvoering is er dus nog niet. In afwachting van die herinrichting voeren Wegen en Verkeer en de gemeentebesturen van Huldenberg en Bertem al enkele kleinere ingrepen uit. Die ingrepen zorgen op korte termijn voor meer veiligheid voor voetgangers langs de gewestweg. 

Werken op verschillende locaties langs gewestweg

Op verschillende locaties langs de gewestweg worden voetpaden aangelegd. Afhankelijk van de locatie worden de voetpaden aangelegd in betonnen klinkers of in waterdoorlatende halfverharding (porfier). Daarnaast zal de aannemer op bepaalde plaatsen langs de rijweg de schuine vlakken (taluds) afgraven. Zo creëren we meer ruimte en zijn voetgangers en fietsers beter zichtbaar voor automobilisten.

Werkplanning (update 22-10-20)

  • 26 oktober tot 15 november: voetpad Sint-Jansbergsteenweg tussen Vranksberg en Jan Vandervorstlaan (waar bushalte Kapelleke Loonbeek is)

  • 2 tot 22 november: voetpaden Dorpstraat Neerijse: tussen de Langestraat en Donkerstraat en van huisnummer 75 tot 55 aan de kant van voetweg 'Schaveitje'
  • 9 tot 22 november: voetpad Loonbeek van kerk tot parking
  • 11 tot 31 januari: voetwegje achter vangrail en keermuur tegenover huisnummer 58 (bocht in centrum Neerijse)
  • 23 november tot 20 december: voetpad Dorpstraat tussen Grote Puystraat en school
  • 1 tot 21 februari: voetpad Langerodestraat van huisnummer 67 tot 39
  • 15 tot 28 maart: quickwin bochtverbreding asfalt aan perceel Sint-Jansbergsteenweg 20 (tegenover Jan Vandervorstlaan)
  • 2 november tot 9 december: talud Sint-Jansbergsteenweg tegenover huisnummers 46 tot 80

Op de website van AWV vind je kaartmateriaal waarop je ziet  waar de nieuwe voetpaden komen en in welk materiaal ze worden aangelegd.

Wat betekenen de werken voor jou?

De werken worden in verschillende kleine fases uitgevoerd tussen 26 oktober 2020 en het voorjaar 2021. Er wordt telkens gewerkt in stukjes van maximaal 200 meter. We starten op het grondgebied van Huldenberg, daarna zijn de locaties in Bertem aan de beurt. 

Hinder voor weggebruikers

Ter hoogte van de locatie waar we aan het werk zijn, wordt er een rijstrook van de N253 ingenomen. Er komen tijdelijke verkeerslichten te staan, zo kan het verkeer beurtelings langs de werken rijden via de andere rijstrook. Dat zal voor hinder zorgen op de N253. 

Hinder voor bewoners langs de N253

Waar er nieuwe voetpaden komen, zullen de opritten van enkele woningen tijdelijk niet bereikbaar zijn met de wagen. We kunnen nu nog niet zeggen wanneer dat juist het geval zal zijn. Wanneer er voor jouw deur wordt gewerkt, zal de aannemer je daar telkens van op de hoogte brengen met een extra brief.

Actuele informatie

Meer weten over de werken? Op www.wegenenverkeer.be vind je altijd de laatste informatie over de voortgang van de werken.

Heb je vragen over de werken?

Neem contact op met de klantendienst van het Agentschap Wegen en Verkeer via het nummer 016 66 57 50 of via het contactformulier op www.wegenenverkeer.be/contactformulier.

Contact

Patrimonium
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.