Vaccinatiecentrum voor Huldenberg toch in De Roosenberg aan het Zoetwater

  • 19 januari 2021

Het vaccinatiecentrum voor de inwoners van Huldenberg wordt dan toch zaal De Roosenberg aan het Zoetwater in Oud-Heverlee en niet de Markthal in Overijse. In afstand blijft dat nagenoeg gelijk. Dat bevestigt de Eerstelijnszone Leuven Zuid officieel na finaal overleg met de andere eerstelijnszones uit de streek.

De specifieke geografische situatie van de Eerstelijnszone Leuven Zuid met 7 landelijke gemeentes (Lubbeek, Bierbeek, Oud-Heverlee, Huldenberg, Bertem, Kortenberg en Herent) die als een halve cirkel de zuidkant van Leuven omranden, maakte de keuze voor de vaccinatie niet eenvoudig. “We willen zo veel mogelijk inwoners van onze Eerstelijnszone de kans geven om zich te laten vaccineren kort bij huis. Om dit te realiseren, kiezen we voor samenwerking.” zegt Rika Van Overmeire, voorzitter van de Eerstelijnszone Leuven Zuid.

Voor de inwoners van de gemeenten Lubbeek, Bierbeek, Oud-Heverlee en Huldenberg bleek de puzzel iets lastiger om te leggen. Niettegenstaande de politieke wil tot samenwerken tussen de betrokken gemeenten, bleek de administratieve, geografische en organisatorische complexiteit te groot om aan te sluiten bij de vaccinatiecentra in de Brabanthal (Leuven) en de Markthal (Overijse). Daarom werd er uiteindelijk, in overleg met Eerstelijnszone Leuven Zuid, Eerstelijnszone Leuven en Eerstelijnszone Druivenstreek, beslist om voor de 4 gemeenten het gemeenschapscentrum De Roosenberg aan het Zoetwater in Oud-Heverlee in te richten als vaccinatiecentrum.

“We beseffen dat deze locatie niet ideaal is voor inwoners die niet in de buurt wonen. Daarom onderzoeken we hoe we aangepast gemeenschappelijk vervoer naar het vaccinatiecentrum kunnen organiseren. Het is er ons immers om te doen om finaal zoveel mogelijk mensen te beschermen door massale vaccinatie.” zegt Van Overmeire.

Nu de definitieve locaties bekend zijn, starten alle nodige voorbereidingen. Eerstelijnszone Leuven Zuid zal dit in nauwe samenwerking met de lokale besturen uitvoeren. Verschillende werkgroepen gaan meteen aan de slag met de concrete uitwerkingen.

Wat is al duidelijk voor de inwoners van Huldenberg?

  • Elke meerderjarige inwoner zal een uitnodiging krijgen voor vaccinatie. Op deze uitnodiging vind je de plaats, datum en uur van vaccinatie. De vaccinatie zal enkel kunnen op afspraak. Als je een uitnodiging ontvangt, zal er ook worden gevraagd om dit online te bevestigen of een wijziging van uur aan te vragen.

  • Ook als je je niet wenst te vaccineren, wordt er gevraagd dit online door te geven. Op die manier geef je de kans aan anderen om op dat moment gevaccineerd te worden.

  • Indien je geen toegang hebt tot het internet, kan je telefonisch ondersteuning vragen. Die contactgegevens vind je ook terug op de uitnodiging.

  • Het vaccinatiecentrum zal alle dagen van de week open zijn. Ook op zaterdag en zondag zal hier gevaccineerd worden.

  • Voor mensen die minder mobiel zijn, is ondersteuning mogelijk om de verplaatsing naar het centrum te maken.

  • Thuisvaccinatie of vaccinatie via de huisarts zal voor een beperkte doelgroep georganiseerd worden. Over de organisatie hiervan hopen we snel meer duidelijkheid te kunnen geven.

Wens je nog meer informatie over de coronavaccinatie? Laatjevaccineren.be