Vacature: zaalverantwoordelijke voor zaal Ten Wijngaerd in Neerijse

  • 17 juni 2020

Zaalverantwoordelijke voor zaal Ten Wijngaerd, Donkerstraat 1, 3040 Neerijse

Je functie

  • Je staat in voor het toezicht op het gebouw en de toepassing van het reglement.
  • Je maakt afspraken met de gebruiker, bestelt drank, je beheert de sleutels van de zaal, de stock met drank en keukenmateriaal.
  • Je doet controle van de zaal, vult de sanitaire en keukenbenodigdheden aan en meldt technische defecten aan de gemeentelijke diensten.
  • Je bent bereid om ’s avonds en in het weekend te werken.

Je profiel

Wij bieden

Je krijgt een overeenkomst voor verenigingswerkers en een forfaitaire vergoeding van € 16,50 per dag dat een of meerdere reservaties zijn gemaakt.

Geïnteresseerd / Meer informatie

  • Stuur je sollicitatie met je cv en een uittreksel uit het strafregister uiterlijk op 31 juli 2020 per aangetekend schrijven of per gewone brief (de poststempel geldt als bewijs) naar College van burgemeester en schepenen, Lokaal bestuur Huldenberg, Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg. Je kan deze ook op de personeelsdienst komen afgeven tegen ontvangstbewijs of e-mailen naar personeelsdienst@huldenberg.be uiterlijk op 31 juli 2020.
  • Voor verdere inlichtingen kan je terecht op de personeelsdienst van de gemeente: 02 302 43 21 of personeelsdienst@huldenberg.be.

Contact

Personeelsdienst
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.