VACATURE: Jurist(e) A1a-A3a - contractueel - deeltijds - onbepaalde duur

  • 14 september 2021

Functie:

Je maakt deel uit van het team van de sociale dienst en werkt onder leiding van de hoofddeskundige. De sociale dienst verzekert algemene maatschappelijke dienstverlening aan elke inwoner waarvoor het OCMW bevoegd is teneinde de mogelijkheid te bieden een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. In samenwerking met de maatschappelijk werker begeleid je cliënten zodanig dat zij na verloop van tijd schuldenvrij zijn en in staat zijn om het eigen budget in evenwicht te houden. Je biedt ondersteunend juridisch werk aan de hele organisatie en bent op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de entiteit.

 

Diplomavereisten:

Een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

 

Profielvereisten:

Uiteraard dien je te beschikken over de nodige competenties en persoonlijke kwaliteiten om de beoogde functie optimaal in te vullen. Je bent ook in het bezit van een rijbewijs B.

 

Aanbod:

  • De minimum geïndexeerde bruto maandwedde voor een voltijdse functie op A1a  aan 0 jaren geldelijke anciënniteit: 3.170 euro. De maximum bruto maandwedde voor een voltijdse functie op niveau A3a 5.578,45 euro. Beroepservaring bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit. Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 6 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.
  • Voor elke gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ten bedrage van 8,00 euro waarvan 1,09 euro ten laste is van hen.
  • Elk voltijds werkend personeelslid heeft jaarlijks recht op ecocheques ter waarde van 200 euro. 
  • De personeelsleden krijgen jaarlijks een lokale handelaarsbon van 40,00 euro
  • Abonnementen van het openbaar vervoer worden volledig terugbetaald. Kom je liever met de fiets naar het werk? Dan krijg je een fietspremie van 0,24 euro/km van en naar het werk.
  • Gratis hospitalisatieverzekering.
  • Aansluiting tot de gemeenschappelijk sociale dienst voor lokale besturen (GSD-V) met verschillende voordelen: kortingen in winkelketens, pretparken, ... voordelige vakantiemogelijkheden, tussenkomst bij medische kosten, premies bij belangrijke levensgebeurtenissen.
  • Minstens 35 verlofdagen op jaarbasis.
  • Er wordt een wervingsreserve aangelegd van 1 jaar.

 

Geïnteresseerd: 

Voor de volledige functie- en profielbeschrijving en verdere inlichtingen kan je terecht op de personeelsdienst van de gemeente Huldenberg, 02/302.43.20, of via e-mail: personeelsdienst@huldenberg.be. Solliciteer via ons online sollicitatieformulier uiterlijk op 29 oktober 2021