Terug uit vakantie in een rode of oranje zone? Laat je testen

 • 26 augustus 2020

Keer je terug uit vakantie in een rode zone, dan moet je je verplicht laten testen. Toch doet een op drie terugkeerders dat niet, blijkt uit de cijfers. Die tonen aan dat heel wat nieuwe coronabesmettingen in België zijn veroorzaakt door vakantiegangers. Daarom roept ook onze burgemeester iedereen op: keer je terug uit een rode of oranje zone, laat je testen en ga in quarantaine.Wat moet je doen als je terugkeert uit het buitenland?

De Belgische aanpak voor de terugkeer van reizigers maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Die zones worden gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

 • Rode zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden geplaatst of waar personen een hoog risico op besmetting lopen op basis van epidemiologische criteria vastgesteld door CELEVAL.

  Reizigers die terugkeren uit die zones zullen worden beschouwd als 'hoogrisicocontacten', wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer en zich in quarantaine zullen plaatsen.
 • Oranje zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld door CELEVAL op basis van epidemiologische criteria.

  Personen die toch terugkeren uit deze zones zullen gevraagd worden om een test te ondergaan en zich in quarantaine te plaatsen. Dit is echter geen verplichting, wel een sterke aanbeveling.
 • Groene zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor CELEVAL op basis van epidemiologische criteria geen of een laag gezondheidsrisico vaststelt. De reizigers zijn niet onderworpen aan bijkomende maatregelen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing. 

Alle reizigers – ongeacht of ze uit een rode, oranje of groene zone terugkeren – moeten ook een Public Health Passenger Locator Form invullen. Dat kan online of op papier.Wanneer moet je jezelf in quarantaine plaatsen? 

In België is quarantaine en het ondergaan van een COVID-19-test verplicht voor reizigers die uit rode zones terugkeren. Voor terugkeerders uit oranje zones wordt dit zeer sterk aangeraden. Die zones worden gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Ook voor essentiële verplaatsingen uit rode zones is quarantaine de regel. Hiervan mag enkel worden afgeweken indien deze quarantaine ervoor zou zorgen dat het ‘essentiële aspect’ van de reis niet zou kunnen doorgaan. De quarantaine mag dus enkel opgeheven worden om het essentiële reisdoel te vervullen en enkel in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld.Wat moet je verstaan onder het begrip ‘quarantaine’?

Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het Public Health Passenger Locator Form. Dat kan een privéadres zijn (bij familie of vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.

 • De periode van 14 dagen start van zodra de reiziger in België aankomt. 
 • Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5 m bewaren). 
 • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken. 
 • Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit). 
 • Bezoek van externen is niet toegestaan. 
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk. 
 • Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden. 
 • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt. 
 • Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten. 

Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende essentiële verplaatsingen, en mits het dragen van een (stoffen) mondmasker:

 • Dringende medische zorgen; 
 • Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering; 
 • Regelen van dringende juridische/financiële kwesties; 
 • Voor de personen die essentieel werk verrichten of een erkende, dwingende reden hebben, voor de hieraan verbonden essentiële activiteit in die mate dat de realisatie van deze essentiële activiteit niet kan worden uitgesteld tot nadat de periode van quarantaine is afgelopen, zoals de begrafenis van een familielid. 

Quarantaine versus isolatie: het verschil

Als aan iemand gevraagd wordt om in quarantaine te gaan, is dat voor een periode van 14 dagen. Op dat moment is er enkel een vermoeden dat je drager van het virus bent, je bent (nog) niet ziek. Je had bijvoorbeeld nauw contact met iemand die positief getest heeft, was in een gebied met hoge viruscirculatie (rode zone), of in een oranje zone, waar je deelnam aan 'risicovolle activiteiten' zoals familiebezoeken of het nachtleven. 
Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd. Vanaf het moment dat de symptomen doorbreken, blijf je niet langer dan 7 dagen besmettelijk.