Studiebeurzen 2021-2022 van de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant

  • 13 april 2021

De Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant (CVSBB) is de commissie die bij wet van 19 december 1864 (!) exclusief bevoegd is om studiebeursstichtingen te beheren die zijn opgericht door schenkers of erflaters die gedomicilieerd waren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. Die beurzen komen van giften en legaten voor beursstudenten om hun studies te kunnen betalen.

Een studiebeursstichting heeft een eigen vermogen dat bestaat uit roerende en onroerende goederen. Die zijn "ten eeuwigen dage" bestemd voor de bevordering van het onderwijs, onder meer door het toekennen van studiebeurzen.

Benieuwd wie in aanmerking komt voor deze studiebeurzen? Doorpluis dan de officiële bekendmakingsaffiche of neem een kijkje op http://cfbeb-cvsbb.be/nl/home-nederlands/.

pdf bestandStudiebeurzen 2021-2022 (363 kB)