Steenbeekstraat en Potterstraat gaan opnieuw open

  • 18 juni 2020

Vanaf maandag 22 juni zijn de G. Steenbeekstraat en de Potterstraat in Sint-Agatha-Rode opnieuw open voor het verkeer. Daarmee is een van de grootste infrastructuurprojecten in Huldenberg van de afgelopen jaren finaal afgerond.

Het project omvatte niet alleen rioleringswerken waardoor de ongeveer driehonderd bewoners van de Stroobantsstraat en de Steenbeekstraat/Potterstraat nu zijn aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk. Ook de fietspaden en het wegdek werden met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaamse Gewest onder handen genomen. In oktober 2018 startte aannemer Besix de werf op. Met de afronding ervan komt nu ook een eind aan een periode van vele omleidingen en verkeershinder in die zone.

De nieuw aangelegde straten liggen er heel anders bij. Zo is het eerste deel van de Potterstraat – een beschermd dorpszicht – opnieuw aangelegd met kasseitjes zoals oorspronkelijk. Waar de straat over de rivier de Laan gaat, een waardevol natuurgebied, heeft het wegdek dan weer een groene kleur gekregen. Samen met de zogenaamde wildtunnels die er onder de straat lopen, past dat in een ecologische totaalaanpak op aangeven van het Agentschap Natuur en Bos. Met nieuwe fietspaden en verkeersremmers krijgt de zwakke weggebruiker vrije baan op de vernieuwde straten.