Sportraad

Doel

De opdracht van de sportraad is sport, lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

De sportraad is:

  • adviesgever voor het sportbeleid van de gemeente;
  • coördinator in de sportsector: overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die bezig zijn met sport in de breedste zin van het woord;
  • onderzoeker van het sportleven en de sportbehoeften in Huldenberg;
  • organisator van initiatieven op het vlak van kadervorming en ter bevordering van sportbeoefening.

Samenstelling

  • Twee afgevaardigden van alle verenigingen, instellingen en organisatie die sportactiviteiten organiseren of bevorderen in Huldenberg. Elke vereniging, instelling of organisatie heeft 1 stem.
  • Elke inwoner van Huldenberg die geïnteresseerd is in sport.

Stel je vóór 1 september kandidaat.

Contact

Sport
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
02 302 43 62
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.