Sportraad

Doel

De opdracht van de sportraad is om sport te bevorderen bij alle Huldenbergenaren. Ze geeft het lokaal bestuur beleidsadvies en brengt overleg en samenwerking tot stand tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die bezig zijn met sport in de breedste zin van het woord. Op die manier vervult de sportraad een coördinerende rol in de lokale sportsector.

Ze organiseert ook initiatieven op het vlak van kadervorming en om sportbeoefening te bevorderen.

Samenstelling

Iedere inwoner van Huldenberg die geïnteresseerd is in sport, kan zich kandidaat stellen voor de sportraad. Ook elke sportvereniging heeft er een stem en mag twee leden afvaardigen.

De gemeenteraad richtte op 17 december 2020 de sportraad op voor de legislatuur 2019-2024 en nam kennis van de samenstelling ervan. Nieuwe leden kunnen altijd aansluiten: stel je kandidaat.

pdf bestandGemeenteraad - oprichting sportraad 2019-2024 (413 kB)

Contactpersoon: Georges Danau

Verslagen

pdf bestandSportraad van 4 februari 2021 (181 kB)

pdf bestandSportraad van 4 maart 2021 (188 kB)

Volgende vergadering

Nog niet bekend.

Agenda

Nog niet bekend.

Contact