Sportraad

Doel

De opdracht van de sportraad is om sport te bevorderen bij alle Huldenbergenaren. Ze geeft het lokaal bestuur beleidsadvies en brengt overleg en samenwerking tot stand tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die bezig zijn met sport in de breedste zin van het woord. Op die manier vervult de sportraad een coördinerende rol in de lokale sportsector.

Ze organiseert ook initiatieven op het vlak van kadervorming en om sportbeoefening te bevorderen.

Samenstelling

Iedere inwoner van Huldenberg die geïnteresseerd is in sport, kan zich kandidaat stellen voor de sportraad. Ook elke sportvereniging heeft er een stem en mag twee leden afvaardigen.

Stel je vóór 1 september kandidaat.

Contact

Sport
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
02 302 43 62
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.