Speelstraat

Van je straat een heuse speelstraat maken tijdens de paas- of zomervakantie? Dat kan. Je kan een aanvraag doen bij de jeugddienst om je straat tot 14 dagen lang of op één vaste dag per week of tijdens welbepaalde weekends om te vormen tot speelstraat.

Wat zijn de voorwaarden?

  • In je straat geldt een snelheidsbeperking van maximum 50 km/u. 

  • Er mag geen doorgaand verkeer of openbaar vervoer door de straat rijden en de speelstraat mag de vlotte verkeerscirculatie niet in het gedrang brengen.
  • Meer dan 50% van de bewoners moet akkoord gaan (elk huisnummer heeft een stem). Hiervoor kan je een petitieformulier vragen bij de jeugddienst.
  • Een speelstraat kan alleen ingericht worden als minstens drie meters of peters (speelstraatverantwoordelijken die in de straat wonen) zich engageren voor de organisatie ervan en toezicht houden op de speelstraat. De peters en meters moeten zich ook bekend maken via het petitieformulier.

pdf bestand Bewonersenquete speelstraat (190 kB)

Hoe een speelstraat aanvragen?

  • De aanvraag moet minstens een maand op voorhand ingediend worden.

  • Aanvragen voor de paasvakantie: vóór 1 maart 2020 op de jeugddienst
  • Aanvragen voor de zomervakantie: vóór 1 juni 2020 op de jeugddienst
  • De speelstratenstuurgroep (politie, jeugddienst, technische dienst…) beoordeelt de aanvragen, het college van burgemeester en schepenen neemt de eindbeslissing.

pdf bestand Aanvraagformulier speelstraat (132 kB)

Contact

Jeugd
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
02 302 43 57
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.