Sint-Niklaas te Ottenburg

Welkom in de Sint-Niklaaskerk te Ottenburg! Een bijzondere kerk die al een tijdje twee parochies verwelkomt want tijdens de renovatiewerken in de Sint-Agathakerk konden de parochianen terecht in de kerk van Ottenburg. Wisten jullie trouwens dat de kerk een Lourdesgrot heeft? Kennen jullie het verhaal achter de kerk zonder toren? Nee? Wel dan ben je alvast op de goede plek om de geheimen te ontsluieren!

Kleuren jullie graag eens buiten de lijntjes? Ja?! leuk he! ;-) Neem snel je kleurpotloden en stiften bij de hand en ontdek de kids special hieronder!

Ga naar...

...De kids special

...De Technische fiche

De technische fiche beschrijft de geografische ligging van de kerk, evenals de plaats in de kerkelijke structuur, de opsomming van de (verschillende) beschermingen en een beschrijving van de cultuurhistorische waarde.
 

...Het verhaal achter de kerk zonder toren

...De bijzondere Lourdesgrot aan de kerk

 


Het verhaal achter de kerk zonder toren 

Uit een visitatieverslag van 1657 blijkt dat de Ottenburgse kerktoren met slechts één klok reeds in slechte staat is. Begrijpelijk door de toenmalige oorlogsomstandigheden. In de periode 1660-1700 - toen kanunnik Franciscus Van Craene / Van Grave pastoor was te Ottenburg - liet deze geen hoogdringende herstellingen uitvoeren aan de kerk en haar toren. De parochie had niet genoeg in kas. En de Sint-Geertruiabdij vond dat de lokale gemeenschap de kosten diende te betalen en niet zij, die tienden en bedieningsrecht hadden.

In die tijd schreven de burgemeesters van Ottenburg naar de abt van de Sint-Geertruiabdij te Leuven enkele brieven over de erbarmelijke staat van de kerk waar het al in binnenregende: “datter’t’ door reghent gelijck op de straet”.

In 1683 stortte de toren in en lezen we in een ander schrijven: “Ende soo haest als de thoren gevallen is, soo heeft de pastoir alle die materialen aengeslaegen ende geproufiteer soo om in sijn kercken te branden als andersints te vercoopen signantelijck het loot ende branthout.”

Er komt een proces van.

Wie moet de kerk herstellen en de toren betalen? Het bisdom Mechelen? De Sint-Geertruiabdij? De Ottenburgers?

Op 22 oktober 1700 begon voor de Raad van Brabant een proces dat pas zal eindigen op 23 juni 1742. Uit de documenten, die we over dit proces bezitten, kunnen we uitmaken dat tot driemaal toe de Ottenburgenaars er toe veroordeeld werden op eigen kosten de toren terug op te trekken (3 februari 1702, 3 juni 1713 en 23 juni 1742). Pas in 1742 aanvaardden ze de uitspraak. In 1776 was de oude kerk afgebroken. Op 1 mei 1777 werd de nieuwe plechtig ingewijd. Maar het ging toen nog niet om de volledige kerk want het geld was op: het portaal werd pas afgewerkt in 1781. De definitieve toren werd dan weer pas in 1840 toegevoegd. Iets meer dan anderhalve eeuw hadden ze in Ottenburg dus geen klokkentoren…

 

De bijzondere Lourdesgrot aan de kerk

In Ottenburg staat er een Lourdesgrot op het kerkhof tegen de kerk aangeschurkt. Op andere plaatsen in onze gemeente bevinden er zich gelijkaardige constructies privé in de Geroytstraat 11 te Huldenberg en in de voortuin van het Keyhof van de Zusters Annonciaden van Huldenberg. Er wordt telkens verwezen naar de verschijningen (18) te Lourdes (Frankrijk) aan de grot van Massabielle van Maria (Onze-Lieve-Vrouw) aan Bernadette Soubirous in 1858. Deze architectuur plaats zich door het in schijn creëren van rotspartijen - net zoals bij calvariebergen - door een rocailleur ondanks het religieus karakter dicht bij de follies/folly. Een mooi beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes bevindt zich in de kerk van Huldenberg.

Ottenburg_lourdesgrot.jpg

 

Sint-Niklaaskerk te Ottenburg

Kerk Ottenburg 2.JPG
Kerk Ottenburg 3.jpg
Ottenburg_Kerk_01.JPG
Uitzicht Ottenburg.jpg
Kerk Ottenburg 1.JPG
Met dank aan ©Toerisme Vlaams-Brabant voor het ter beschikking stellen van sommige foto's
OMD kaart huldenberg met figuren v2.png

Contact

Cultuur
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
02 302 43 63
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.