Senioren Paraadt

Doel

De Senioren Paraadt is een onafhankelijk burgerinitiatief, erkend als participatieraad door het schepencollege van Huldenberg. Het is de verderzetting van de seniorenraad.

pdf bestandCBS - erkenning Senioren Paraadt (392 kB)

"We zijn een overlegorgaan van vrijwilligers en vertrekken daarbij vanuit de basis, vanuit de bevolking van heel Huldenberg. Samen gaan we autonoom en zelfstandig initiatieven nemen met het oog op het lokaal beleid. De raad neemt een deel van de werking van de vroegere seniorenraad over, maar werkt ook aan nieuwe doelstellingen om tot meer overleg en samenwerking te komen in het seniorenwerk en het seniorenwelzijn te bevorderen. We kunnen met onze Paraadt adviezen of activiteiten uitwerken en een eigen jaarprogramma opstellen waarin we die doelstellingen terugvinden, in lijn met de verzuchtingen en noden van onze senioren. We willen de beleidsparticipatie van ouderen in het beleid stimuleren door op eigen initiatief of op vraag van het lokaal bestuur adviezen uit te brengen over alles wat het seniorenbeleid in
onze gemeente aanbelangt."

Samenstelling

"Iedereen uit Huldenberg, Loonbeek, Neerijse, Sint-Agatha-Rode en Ottenburg die interesse heeft, kan lid worden. Je hoeft daarom zeker niet verbonden te zijn aan een vereniging, woonzorgcentrum of andere organisatie. Ook als individu zijn alle kandidaten welkom."

Lid worden? Stuur je kandidatuur naar de contactpersoon.

Voorzitter/contactpersoon: Raymond Ronsmans

Verslagen

pdf bestandSenioren Paraadt van 8 oktober 2020 (137 kB)

Volgende vergadering

...

 

Contact

Senioren Paraadt
0475 78 48 24