Samana Neerijse

Samana Neerijse

016 47 19 03

Samana bekijkt de wereld vanuit het perspectief van de chronisch zieke en de mantelzorger. Via plaatselijke kernen wil Samana chronisch zieke en zorgbehoevende mensen volwaardig laten deelnemen aan het maatschappelijke leven. We organiseren huisbezoeken en ontmoetende en educatieve activiteiten.