Samana Huldenberg-Loonbeek

Samana Huldenberg-Loonbeek

02 687 85 43 of 016 47 75 65

Samana bekijkt de wereld vanuit het perspectief van de chronisch zieke en de mantelzorger. Via plaatselijke kernen wil Samana chronisch zieke en zorgbehoevende mensen volwaardig laten deelnemen aan het maatschappelijke leven. We organiseren huisbezoeken en ontmoetende en educatieve activiteiten.