Participatie: de nieuwe sportraad trapt af op 4 februari

  • 26 januari 2021

Op donderdag 4 februari komt de sportraad van Huldenberg om 20:00 voor de eerste keer samen in zijn vernieuwde samenstelling. De vergadering verloopt online. Iedereen is welkom om de debatten te volgen via deze link. Na een korte uitleg over het participatiekader bespreken de leden hoe ze zich de komende jaren willen organiseren en in dialoog gaan met het lokaal bestuur (bestuursfuncties en contactpersoon). De wensen en verwachtingen voor de resterende duur van de legislatuur komen ook aan bod.

De looptijd van de sportraad valt in principe samen met die van de legislatuur. Maar omdat er een nieuw participatiereglement in de maak was, wachtte het lokaal bestuur tot dat rond was om de samenstelling van de raad te vernieuwen. Er verscheen afgelopen zomer een oproep tot kandidaten online en in Mijn Huldenberg, het huis-aan-huisblad van onze gemeente.

De opdracht van de sportraad is om het lokaal bestuur te adviseren over het sportbeleid. De raad staat midden in het overleg en de samenwerking tussen de lokale sportverenigingen. Die mogen elk twee leden afvaardigen en hebben één stem in
de raad. Maar iedere Huldenbergenaar die geïnteresseerd is in sport kan
zich kandidaat stellen om lid te worden.

Eind 2019 keurde de gemeenteraad de krijtlijnen goed waarbinnen participatieve projecten in Huldenberg vorm kunnen krijgen. Hoe maak je als inwoner die burgerparticipatie nu concreet? Dat werd uitgetekend in het participatiereglement. Ook daarvoor koos het bestuur om in dialoog te gaan: na een publieke oproep adviseerden de dertien leden van de allereerste Paraadt het bestuur over kwesties als de genderverhouding, de rol van mandatarissen of gemeenteambtenaren, de vergaderfrequentie… Het uiteindelijke participatiereglement kreeg eind april groen licht van de gemeente- en OCMW-raad.