Paraadten

paraadt banner
Naast bermbeheer en trage wegen wil dit burgerpanel werken rond alles wat met milieu en natuur in de gemeente te maken heeft.
Levens redden via preventie. Dat is de ambitie van deze Paraadt, een doorstart van de vroegere gezondheidsraad.
Brainstorm mee over extra bestemmingen voor onze kerken.
Overleg- en adviesforum rond mondiale thema's zoals globalisering, klimaat, migratie, ontwikkelingssamenwerking en fair trade.
Beleidsparticipatie van ouderen stimuleren en initiatieven nemen om het seniorenwelzijn in onze gemeente te verhogen
Buurt- en andere bewoners, lokale handelaars, schoolgaande jeugd, marktkramers en andere ‘gebruikers’ van het Gemeenteplein...
Burgerpanel dat zich over de opmaak en evaluatie van het participatiereglement buigt.