Paraadt Toekomst van de kerken van Huldenberg en Loonbeek

Doel

Huldenberg telt vijf parochiekerken. Het zijn herkenningspunten die iedereen kent, centraal gelegen gebouwen met een rijke traditie. Stuk voor stuk vervullen ze nog een belangrijke rol.

Door demografische en andere evoluties in onze maatschappij vermindert het aantal liturgische diensten, ook in onze kerken. We willen deze mooie, grote ruimtes weer een grotere rol laten spelen in het dorpsleven door ze open te stellen voor andere activiteiten en functies, altijd met respect voor de religieuze functie.

Welke extra bestemmingen zouden onze kerken kunnen krijgen en welke niet? Die denkoefening willen we samen met jou maken. Het gemeentebestuur richt daarom samen met het centrale kerkbestuur een participatieraad (Paraadt) op. Die zal wellicht vanaf september samenkomen om te brainstormen over de kerken van de deelgemeenten Huldenberg en Loonbeek.

Samenstelling

Iedere inwoner van Huldenberg mag zich kandidaat stellen. De Paraadt wordt samengesteld volgens het participatiereglement, aangevuld met volgende criteria:

  • Mandatarissen van het lokale bestuur mogen geen lid zijn.
  • Leden van de kerkraden mogen geen lid zijn.
  • Er wordt geloot naar een zo evenredig mogelijke verdeling van mannen en vrouwen.
  • Minstens de helft van de leden woont in de deelgemeenten Huldenberg of Loonbeek.
  • Minstens de helft van de leden van de participatieraad is jonger dan 50 jaar.

Stel je kandidaat.

Contact

Participatie
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.