Paraadt Natuur & Milieu

Doel

De Paraadt Natuur & Milieu is opgericht door een aantal betrokken inwoners van Huldenberg en op 29 oktober 2020 erkend door het college van burgemeester en schepenen.

pdf bestandCBS - erkenning Paraadt Natuur & Milieu (395 kB)

"Het panel wil werken aan het algemene beleid in ruime zin rond alles wat met milieu en natuur in de gemeente te maken heeft. De participatieraad levert daarbij advies aan de gemeenteraad omtrent deze thema's en is dan ook vragende partij om bij de uitwerking van dit beleid betrokken te worden. Er wordt gefocust op zelfgekozen specifieke projecten. Zo gaat het in eerste instantie om twee concrete projecten: het bermbeheer en de trage wegen."

Samenstelling

"Nieuwe leden zijn altijd welkom. Heb jij een goed idee om het milieu en de natuur in onze mooie gemeente te behouden of te verbeteren? Wil je jouw steentje bijdragen? Kom op voor de natuur in jouw gemeente en stuur je kandidatuur naar paraadt.natuurmilieu@gmail.com."

Contactpersoon: Elsie Premereur

Verslagen

pdf bestandParaadt Natuur & Milieu van 25 januari 2021 (119 kB)

Volgende vergadering

Maandag 22 maart 2021 om 20:00: online vergadering via deze link

Agenda

  • finalisatie participatiereglement
  • bermbeheer: start inventarisatie
  • trage wegen: plan van aanpak
  • basisprincipes Paraadt N&M voor gemeentelijke projecten van maatschappelijk belang
  • varia: overzicht paddentrek, rondvraag...
berm nijvelsebaan

Contact

Paraadt Natuur & Milieu