Paraadt Mondiaal Beleid & Fair Trade

Doel is om tot een overleg- en adviesforum te komen rond mondiale thema’s zoals globalisering, klimaat, migratie, ontwikkelingssamenwerking (noodhulp, projectsteun...) en fair trade. En om lokaal te (net)werken rond duurzaam ondernemen, korte keten, lokale producten… Zijn dat thema’s die je bezighouden? En wil je je engageren om daarover actief na te denken binnen een burgerpanel van minstens 7 en maximum 21 leden?

Met die oproep in het gemeenteblad van maart 2020 nam het lokaal bestuur het initiatief om de Paraadt Mondiaal Beleid & Fair Trade (MBFT) op te richten. Tien mannen en tien vrouwen uit Huldenberg tekenden in.

pdf bestandCBS - samenstelling Paraadt Mondiaal Beleid & Fair Trade (402 kB)

Traject

Na een kennismakingsvergadering in december 2020 - waarbij ook het participatiekader en de beleidsvisie van het bestuur werden toegelicht - volgde in januari 2021 een brainstormsessie rond fair trade. De focus van die eerste brainstorm lag op de zogenaamde Fair-O-Meter, een vragenlijst om het gemeentelijk engagement voor eerlijke handel te meten. De Paraadt MBFT fungeert in dat traject als trekkersgroep.

Volgende stap in het traject van de Paraadt MBFT is een tweede brainstorm, nu met focus op mondiaal beleid.

Einddoel is een adviesnota waarin de Paraadt MBFT haar actievoorstellen rond fair trade, mondiaal beleid en vierdepijlerorganisaties bundelt.

Verslagen

pdf bestandParaadt Mondiaal Beleid & Fair Trade van 1 december 2020 (150 kB)

pdf bestandParaadt Mondiaal Beleid & Fair Trade van 12 januari 2021 (177 kB)

Volgende vergadering

Dinsdag 30 maart 2021 van 19:00 tot 21:00: online vergadering via deze link

Agenda

  • korte samenvatting vorig overleg
  • vrije brainstorm met focus op mondiaal beleid
  • concrete adviezen en acties
  • next steps

Contact

Participatie
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.