Paraadt Lokaal Mondiaal Beleid

Nu het nieuwe participatiereglement bijna rond is, ligt de weg open om met onze inwoners in dialoog te gaan over honderd-en-een beleidsthema’s. Het bestuur neemt zelf het initiatief om een Paraadt rond Mondiaal Beleid op te starten. Doel is om tot een overleg- en adviesforum te komen rond mondiale thema’s zoals globalisering, klimaat, migratie, ontwikkelingssamenwerking (noodhulp, projectsteun...) en fair trade. En om lokaal te (net)werken rond duurzaam ondernemen, korte keten, lokale producten…

Zijn dat thema’s die u bezighouden? En wilt u zich engageren om daarover actief na te denken binnen een burgerpanel van minstens 7 en maximum 21 leden?

Stel u vóór 1 september kandidaat.

Contact

Participatie
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.