Paraadt Lokaal Mondiaal Beleid

Het lokaal bestuur neemt zelf het initiatief om een Paraadt rond Mondiaal Beleid op te starten. Doel is om tot een overleg- en adviesforum te komen rond mondiale thema’s zoals globalisering, klimaat, migratie, ontwikkelingssamenwerking (noodhulp, projectsteun...) en fair trade. En om lokaal te (net)werken rond duurzaam ondernemen, korte keten, lokale producten…

Zijn dat thema’s die je bezighouden? En wil je je engageren om daarover actief na te denken binnen een burgerpanel van minstens 7 en maximum 21 leden?

Contact

Participatie
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.