Paraadt 'Huldenberg breekt open!'

Vergroening van de dorpskern van Huldenberg

Het lokaal bestuur wil werk maken van de vergroening van de dorpskern van Huldenberg.
Naast het advies van experten wil het ook de bredere bevolking betrekken bij het volledige verloop van dat project: buurt- en andere bewoners, lokale handelaars, schoolgaande jeugd, marktkramers en andere ‘gebruikers’ van het Gemeenteplein… Daarom wil het een nieuwe Paraadt opstarten. Om het panel zo divers mogelijk te maken, mag maximum de helft daarvan een woning of handelszaak op het Gemeenteplein hebben.

Op 28 mei 2020 nam het college van burgemeester en schepenen de beslissing om bovenstaande oproep te lanceren. Op 15 september 2020 werd de ledenlijst vastgelegd en de Paraadt kreeg de naam Huldenberg breekt open!

pdf bestandCBS - samenstelling Paraadt 'Huldenberg breekt open' (404 kB)

Doel

Aan de Paraadt werd gevraagd om advies te geven over de herinrichting van de dorpskern van Huldenberg. Dat is niet alleen het Gemeenteplein, maar ook de omgeving van de recent verworven Molenvijver, de parking van de Kronkel en het eilandje achter de Kronkel tussen de Ijse en de Kleine IJse. Het doel van de herinrichting is om van de dorpskern een meer gezellige omgeving te maken met meer plaats voor natuurelementen. Ontharding staat hierbij centraal.

Traject

Tijdens de eerste bijeenkomst deed de Paraadt een brainstormsessie: in groepen werden voorstellen uitgewerkt die nadien gepresenteerd werden aan de volledige groep. Op de tweede vergadering volgde uitleg van de Vlaamse Landmaatschappij over hun plannen met de IJsevallei waarin de dorpskern van Huldenberg een belangrijke rol zou kunnen spelen. In een derde vergadering presenteerde LOGO Oost-Brabant de gezondheidstoets die ze opgemaakt heeft voor de dorpskern.

Verslagen

pdf bestandParaadt Huldenberg breekt open van 6 oktober 2020 (163 kB)

pdf bestandParaadt Huldenberg breekt open - brainstorm uitgetekend (plannen) (957 kB)

pdf bestandPresentatie Vlaamse Landmaatschappij van 25 november 2020 (23.22 MB)

pdf bestandGezondheidstoets door LOGO Oost-Brabant van 2 december 2020 (2.25 MB)

Huldenberg breekt open

Contact

Participatie
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.