Openbaar onderzoek Aquafin N.V.

  • 8 juli 2020

Het college van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat:

De N.V. Aquafin een aanvraag ingediend heeft om: “ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut” betreffende het project 23338: “Overijse: Optimalisatie overstort en afkoppeling grachten Kouterstraat”. Investerings- optimalisatieprogramma “2018”. Een terrein gelegen op het grondgebied van Huldenberg, afdeling 1, sectie A nr. 301P wordt als een tijdelijke werkzone aangeduid en zal tijdens de werken dienst doen als terrein voor grondverbetering.

Het dossier zal ter inzage liggen bij het gemeentebestuur van Huldenberg, Gemeenteplein 1 na afspraak op het nummer 02/688 30 40 en dit tijdens de periode van 20 juli 2020 tot en met 18 augustus 2020.