Nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 1 juli

  • 25 juni 2020

Op woensdag 1 juli 2020 start fase 4 van het afbouwplan van de coronamaatregelen. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad beslistop 24 juni, op basis van het akkoord van de experts van de GEES. Die wijzen op de gunstige evolutie van de epidemiologische situatie.

De zes gouden regels blijven van kracht:

  • respecteer de hygiënevoorschriften;
  • organiseer activiteiten liefst in de buitenlucht;
  • neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
  • respecteer de veiligheidsafstand;
  • de uitgebreide bubbel mag vergroten van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
  • groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dat geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.