Meldpunt voor discriminatie op de huurmarkt

De zoektocht naar een huurwoning verloopt niet altijd even makkelijk. Als kandidaat-huurder kreeg u misschien af te rekenen met een vorm van discriminatie.

Discriminatie op de huurmarkt: wat is dat?

Een verhuurder mag zelf kiezen aan wie hij zijn woning verhuurt, maar die keuzevrijheid is niet onbeperkt. De verhuurder moet rekening houden met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie.

Concreet betekent dit dat de verhuurder zijn keuze niet mag baseren op geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, genderidentiteit, genderexpressie, sociale positie, nationaliteit, ras, huidskleur, origine of nationale of etnische afstamming.

Er bestaan verschillende soorten discriminatie:

  • Directe discriminatie (bv. enkel Belgische nationaliteit toegestaan)
  • Indirecte discriminatie (bv. geen huisdieren welkom)
  • Onbewuste discriminatie (bv. geen grote gezinnen, want die maken te veel lawaai)
  • Opdracht tot discriminatie (bv. de verhuurder vraagt aan de vastgoedmakelaar om geen mensen van vreemde origine toe te laten)
  • Weigeren van redelijke aanpassingen aan de woning voor mensen met een handicap

Verhuurders zijn zich er niet altijd van bewust dat ze discrimineren. Ze laten zich bijvoorbeeld leiden door vooroordelen of eerdere negatieve ervaringen. Nochtans is discriminatie op de huurmarkt bij wet verboden.

Ik word gediscrimineerd. Wat nu?

Bent u het slachtoffer geworden van discriminatie op de huurmarkt? Zorg dan dat u voldoende bewijzen verzamelt, zoals duidelijke e-mails en/of getuigenissen. Het is aan de verhuurder om deze bewijzen te weerleggen en om zijn keuzes te verantwoorden.

Het woonloket staat klaar om extra ondersteuning te bieden. Wanneer u een melding van discriminatie doet bij het woonloket, zorgt het woonloket ervoor dat uw klacht ingediend wordt bij UNIA, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

Contact

Woonloket
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak. Afspraken mogelijk op donderdag van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00.