Melden van gebreken aan wegen, fietspaden, wegverlichting, ... in Vlaanderen

Contact

Burgerzaken
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.