Kerk van Huldenberg

Onze-Lieve-Vrouwekerk | Sint-Rochusstraat 1 | Huldenberg

De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Huldenberg is niet alleen één van de mooiste kerken van de druivenstreek; ze is tevens één van de oudste gotische bouwwerken van Brabant.  Door dit lang historisch verleden heeft de parochie tal van kunstwerken kunnen verzamelen en ook in uitstekende staat kunnen bewaren.

In het bedehuis hangen tien schilderijen. Het zijn kopieën, replica van grootmeesters en ook originele kunstwerken die aan de kerk geschonken of door de kerkfabriek aangekocht werden.  

Alle werken zijn in uitstekende staat en werden tijdens de voorbije jaren gerestaureerd.  Het is de mooiste collectie schilderijen van de streek.

Een rondleiding doorheen een selectie van de schilderscollectie van de kerk en een orgelconcert

 

De heer Jean-Pierre Van Binnebeek* heeft het plezier u een korte rondleiding doorheen de schilderscollectie van de kerk te geven.  We sluiten af met een orgelconcert gespeeld door de heer Michel Goossens, Voorzitter Orgelkring Druivenstreek.

Uw rondleiding start hier, klik op de werken die u wenst te zien:

SCHILDERIJ 1 De Heilige Rosalia gekroond door het kind Jezus’ door Antoon van Dyck (17de eeuw)

SCHILDERIJ 2 De Heilige Familie en de kleine Johannes

SCHILDERIJ 3 De primaat van Petrus

ORGELCONCERT door de heer Michel Goossens:

  • Toccata in D van J.S. Bach
  • Prelude uit Prélude, fugue et variation van C. Franck
  • Fanfare in D van J.N. Lemmens

 

 

RONDLEIDING DOORHEEN ENKELE SCHILDERKUNSTWERKEN VAN DE KERK VAN HULDENBERG

*Wenst u extra informatie over de schilderijen van in de kerk van Huldenberg: neem dan zeker een kijkje op de blogpagina van de heer Van Binnebeek: www.bloggen.be/Huldenberg

 

De Heilige Rosalia gekroond door het kind Jezus’ door Antoon van Dyck (17de eeuw)


De Heilige Rosalia gekroond door het kind Jezus’ door Antoon van Dyck (17de eeuw)Wie was de Heilige Rosalia ?

De Heilige Rosalia is omstreeks 1130 in Palermo geboren en in 1160 overleden.  Zij was van rijke afkomst.  Haar vader Sinibald was heer van Quisquina en haar moeder, Rosa, was verwante van Rogier I de Hauteville, stichter van het koninkrijk Sicilië, koning van Jerusalem en afstammelinge van de familie van Karel de Grote.

Het verhaal wil dat zij zeer mooi was en de naijver van prins Boudewijn, gast aan het hof van Sicilië verwekte.  Tijdens een jachtpartij in de bergen van Sicilië werd koning Rogier door een leeuw aangevallen.  Boudewijn kwam tussenbeide en velde het dier.  Rogier vroeg welke vergoeding hij de prins schuldig was.  Deze vroeg hem de hand van Rosalia.  Na dit huwelijksaanzoek vluchtte zij uit Palermo.  Eerst vond zij een onderkomen in een Benedictijnenklooster maar snel verhuisde zij naar de grotten van Monte Pellegrino bij Palermo waar zij zich als kluizenares terugtrok.  Zij voedde zich met wortels en bronwater.  Boven de opening van de grot schreef zij op een steen de volgende woorden : "Ik, Rosalia van Sinibald, dochter van de heer van deze streek en van de Rozen, heb mij omwille van mijn liefde tot de heer Jezus Christus ermee verzoend in deze grot te verblijven".    

Daar leidde een engel haar voor de troon van Maria en het Kind Jezus, die haar een kroon van bloemen schonk. Die gebeurtenis wordt op het schilderij getoond.

Zij was een geliefd thema bij schilders.  Een gelijkaardig tafereel vindt men op het doek van Gaspar De Craeyer, dat in Gent te zien is. Op het altaarstuk is zij gekleed in een mantel van goudbrokaat met een rozenkrans in de hand. De boeken, de lelie en de doodskop herinneren nog aan haar leven als kluizenares.

 

 

De Heilige Familie en de kleine Johannes

In de linker dwarsbeuk van de O.-L.-Vrouwekerk van Huldenberg hangt het schilderij 'De Heilige Familie met de kleine Johannes'.


2715984-2830c3936987b419bb269492757077af.jpgMaria zit met het opgewekte kindje Jezus op haar schoot. Terwijl achter haar Jozef met de handen zijn hoofd vasthoudt en aan het lezen is, komt de kleine Johannes de Doper nieuwsgierig dichterbij ; in de armen houdt hij een lammetje dat aandacht heeft voor het kindje Jezus. Op de achtergrond is rechts door een opening een wijds landschap zichtbaar.  Onderaan ligt op een wit doek een schapenschaar.

Johannes werd een half jaar vóór Jezus geboren. Volgens het Evangelie was Johannes de enige zoon van de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabeth, de nicht van Maria.

In de schilderkunst wordt Johannes vaak weergegeven met een Lam Gods.  Hij doopte Christus in de Jordaan en noemde hem het Lam Gods, degene die de zonde van de wereld wegneemt ; men ziet hierin een verwijzing naar het paaslam, symbool van de bevrijding van Israël.

Johannes roept op tot bekering en heeft het over de nakende komst van God: 'Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met zachte hand geleiden.' Dit zijn woorden van tederheid, zachtheid, vreugde en vertrouwen.

Tederheid, zachtheid en vreugde stralen ook uit het schilderij.  Het schilderij toont aan dat de Heilige Familie momenten van geluk beleeft.

Schilder is wellicht Robert Van Den Hoecke (Antwerpen 30 november 1622 - Bergues-St-Winoc 1668) ; het kunstwerk moet rond 1660 geschilderd zijn.  Van Den Hoecke was de schilder van aartshertog Leopold-Willem van Oosterrijk (de persoon die in 1650 de eerste (twee) stenen legde van de kerk van Jezus-Eik. Hij staat trouwens afgebeeld in één van de glasramen van de kerk).  Leopold-Willem was prins-bisschop en een zeer devoot man.  Zeer vaak ging hij bidden in het bedevaartsoord Jezus-Eik.

In de kerk van de Heilige Familie in Waregem hangt quasi hetzelfde schilderij in een iets groter formaat ; het is getekend en gedateerd.

 

 

De primaat van Petrus

De Paus ontleent zijn gezag aan het Boek der Pausen - dat zijn levensbeschrijvingen van de eerste pausen, o.a. dus die van apostel Petrus.  Daarin staat te lezen dat Petrus door Jezus gekozen is als eerste leider van de Kerk.

In het Evangelie zijn er twee passages waarin het primaatschap aan bod komt:

  • in het Evangelie volgens Matteüs (Math 16:18-19) staat:

Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen… Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven…

 

2700472-f32528088ae0677b60036365add11cd0.jpg

Jezus geeft de sleutels aan Petrus. Fresco Pietro Perugino in de Sixtijnse Kapel. (Foto Internet)

 

  • in het Evangelie volgens Johannes (Johannes 21, 15-19) lezen we:

Jezus zei tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zei tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zei tot hem: Weid mijn schapen… En dit gezegd hebbende, sprak Hij tot hem: Volg Mij.

Dit tafereel wordt uitgebeeld in het schilderij dat in de linker kruisbeuk van de O.-L.-Vrouwekerk van Huldenberg hangt.

Volgens het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium gaat het terug tot de periode tussen 1600 - 1700 en is het één van de oudste kunstwerken die in het bedehuis te vinden zijn.

 

2700472-8d8b0b3dac7b142e3a5bacaa8525fab6.jpg

De primaat van Petrus (O.-L.-Vrouwekerk Huldenberg) (eigen foto)

 

De schilder brengt ons in een exotisch landschap met in de achtergrond mysterieuze rotsformaties en een zuiderse kust.  De boten verwijzen naar het vissersberoep van sommige apostelen. Eén visser staat in de boot, twee anderen hebben het vaartuig verlaten. Symbolisch is het ook zo dat vanaf dat ogenblik de apostelen vissers van mensen worden.

Vooraan omkadert een weelderige vegetatie (bomen, struikgewas) het centrale tafereel.

Jezus staat in het midden van het schilderij; hij wijst met de rechter hand naar de schapen waarvan sprake in het Evangelie van Johannes.  Ondertussen richt hij zich tot zijn apostels, meer bepaald tot Petrus, die met de armen gekruist op de borst geknield is en Hem antwoord geeft. Achter hem, een jonger personage met rood gewaad, wellicht Johannes, en vier andere apostelen. In de achtergrond komen nog twee personen aan.

Dit schilderij wordt toegeschreven aan een schilder van de Vlaamse School.  De scène die zich hier afspeelt vertoont wel veel gelijkenissen met die van schilderijen van voor 1600.  We denken o.a. aan de landschappen van Vlaamse Primitieven.

Kunstenroute 2020_digitaal

Contact

Cultuur
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
02 302 43 63
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.