Voedselpakketten

Beschrijving

Als u een laag inkomen hebt, schulden hebt of andere problemen hebt en u kan niet voorzien in uw basisbehoeften of de basisbehoeften van uw gezin, dan kan u bij het OCMW terecht voor een voedselpakket.

Voorwaarden

U bent inwoner van de gemeente.

Procedure

Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Bedrag

gratis

Contact

Sociale dienst
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.