Juridische hulp

Beschrijving

Informatie over uw rechten als (ver)huurder, het verloop van een gerechtelijke procedure, hoe u beroep kunt aantekenen tegen een beslissing... De commissie juridische bijstand (CJB) van het gerechtelijk arrondissement Leuven is samengesteld uit advocaten en vertegenwoordigers van de O.C.M.W.'s en erkende organisaties voor juridische bijstand.

De commissie juridische bijstand heeft als taak zitdagen voor juridische eerstelijnsbijstand van advocaten te organiseren, het overleg te bevorderen tussen de organisaties voor juridische bijstand, en te zorgen voor de verspreiding van informatie over deze bijstand.

Indien nodig kan de jurist u ook doorverwijzen naar de juiste dienst om u verder te helpen.

Opgelet: het gaat om een eerste advies en bijstand. Uw zaak wordt niet helemaal behandeld.

Commissie juridische bijstand Leuven
Vaartstraat 5
3000 LEUVEN
KBO: 0823.824.958
Tel. 016 21 45 45
cjb@balieleuven.be
http://www.cjbleuven.be
https://www.balieleuven.be/gratis-juridisch-advies

Contact

Sociale dienst
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.