Arbeidstrajectbegeleiding

Beschrijving

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Arbeidstrajectbegeleiding vanuit het OCMW is meestal een onderdeel van een integrale hulpverlening en situeert zich ook binnen de context van de armoedebestrijding. De trajectbegeleiding is onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen de cliënt en zijn of haar maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding:

  • moet u cliënt zijn bij het OCMW
  • moet u behoren tot een specifieke kansengroep:
    • leefloongerechtigde
    • allochtoon
    • laaggeschoold
    • werkzoekende met een arbeidshandicap.

Contact

Sociale dienst
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.