Huldenberg maakt deel uit van Vervoerregio Leuven

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de oprichting van vervoerregio’s hebben de gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen. Huldenberg behoort tot de Leuvense Vervoerregio. Dat is een van de 15 regio’s en telt 31 steden en gemeenten.

We staan als vervoerregio voor de enorme uitdaging om inclusieve, gedragen doelstellingen te formuleren om zo de economische en demografische groei te ondersteunen met een weldoordacht mobiliteitsbeleid en duurzame ruimtelijke ordening.

Ideeën?

Het is niet de bedoeling om een theoretisch plan uit te werken zonder enige voeling met de realiteit. De ideeën, suggesties, visies, bekommernissen, enz. van jullie, onze lokale experten, zijn dan ook essentieel in het hele proces. Laat ons samen de uitdaging aangaan.

Surf naar de website van Vervoerregio Leuven en denk mee over mobiliteitsuitdagingen- en oplossingen in je regio. Wil je jouw mobiliteitsproblemen, -noden of -wensen met ons delen? Vul dan zeker onze online bevraging in.

Heb je geen computer ter beschikking? Kom dan zeker eens langs in de bibliotheek of maak een afspraak met Brent, onze mobiliteitsdeskundige.

vervoerregio leuven

Contact

Mobiliteit
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.