Subsidie voor Buzzy Pazz of schoolabonnement NMBS

Het lokaal bestuur van Huldenberg betaalt voortaan een deel van de abonnementskosten terug van haar schoolgaande jongeren die de bus of de trein nemen. Dat heeft de gemeenteraad op 18 juni beslist. De tegemoetkoming gebeurt in de vorm van een waardebon waarmee je terecht kan bij de lokale handelaars. De maatregel is alvast geldig tot en met 2025.

Doelgroep

De tegemoetkoming wordt toegekend voor jongerenabonnementen van De Lijn, de zogenaamde Buzzy Pazz,  en voor schoolabonnementen van de NMBS.  Die moeten op naam staan van voor schoolgaande jongeren van 6 tot en met 24 jaar.

Voorwaarden

De tegemoetkoming in de vorm van een handelaarscheque bedraagt € 40 voor een betalend jaarabonnement en € 10 voor een betalend driemaandelijks abonnement of drie maandabonnementen (al dan niet opeenvolgend).

De tussenkomst in de driemaandelijkse en maandelijkse abonnementen kan meermaals toegekend worden tot een maximumbedrag van € 40 per kalenderjaar. Bij een combinatie van abonnementen van verschillende vervoersmaatschappijen kan je de tegemoetkoming maar één keer bekomen met een maximum van € 40 per kalenderjaar per kind.

Voor een jaarabonnement kan je deze subsidies dus eenmalig aanvragen per kind, voor een driemaandelijks abonnement of maandabonnement kan je dit vier keer per jaar aanvragen per kind.

Procedure

De aanvraag kan op papier, per mail of via een online formulier.

Nodig

Een kopie van de Buzzy Pazz of vervoersbewijs met attest van betaling (met vermelding van de geldigheidsduur van het abonnement) aangekocht bij een openbare vervoersmaatschappij dat geldig is tijdens de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 of een deel hiervan. De aanvragen voor 2020 dienen ten laatste op 15 maart 2021 in het bezit te zijn van het gemeentebestuur.