Druivenserrepremie

Beschrijving

Wilt u een authentieke druivenserre bouwen of restaureren in Huldenberg? En vindt u het oké dat er één keer per jaar een gemeenschapsvormende activiteit in kan plaatsvinden? Dan kunt u in aanmerking komen voor de gemeentelijke subsidie voor de nieuwbouw of restauratie van een druivenserre.

Doelgroep

Burgers die een authentieke serre willen bouwen of restaureren waarin jaarlijks minstens één gemeenschapsvormende activiteit kan plaatshebben.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om de volledige restauratie of nieuwbouw van een authentieke druivenserre.
 • Bij een restauratie moeten minstens de volgende vier werken worden uitgevoerd:
  • het verwijderen van het glas;
  • het afschuren en schilderen van de ijzers;
  • het afwassen van het glas;
  • het heraanbrengen van glas met mastiek of stopverf.
 • De serre moet gelegen zijn op het grondgebied van Huldenberg en moet vergund zijn of vergund geacht zijn.
 • De serre dient minstens één gebint met druivelaars te hebben. Minstens de helft van de serreoppervlakte moet gebruikt worden voor groenten en/of fruit. Zo niet, dienen minstens twee druivelaars aangeplant te worden.
 • Minstens 75 % van de oppervlakte van de serre dient onverhard te zijn.
 • De (ver)nieuwbouw/restauratie gebeurt door de eigenaar zelf of door 3Wplus.
 • De premie geldt enkel voor de (herop)bouw of vernieuwing van 'authentieke' druivenserres met geknakte of afgeronde vorm, ook halve serres of muurserres komen in aanmerking.
 • De eigenaar van de serre moet toelaten dat er maximum tweemaal per jaar een gemeenschapsvormende activiteit kan georganiseerd worden in de serre in samenwerking met de gemeente en/of de lokale handelaars/kunstenaars.

Procedure

U moet de subsidie aanvragen bij het lokaal bestuur vóór u start met de nieuwbouw- of restauratiewerken. Dat doet u online of met het aanvraagformulier dat u hieronder kunt downloaden.

pdf bestandAanvraagformulier subsidie druivenserre (136 kB)

U moet foto's van de bestaande situatie en een situatieschets bij uw aanvraag voegen.

Binnen de twee weken na het indienen van uw aanvraag, neemt de milieudienst contact met u op om de serre(plaats) te bezoeken en ontvangt u een schriftelijk akkoord van het college van burgemeester en schepenen. De werken mogen pas beginnen na het bezoek van de milieudienst én na ontvangst van het akkoord van het schepencollege. Nadat de werken zijn uitgevoerd bezorgt u enkele foto’s van de vernieuwde situatie met schets en komt de milieudienst opnieuw ter plaatse de werken bekijken. Pas na dat tweede bezoek en met het akkoord van het schepencollege wordt de premie uitbetaald.

Bedrag

De premie bedraagt de helft van het kosten van de werken, met een maximum van 3.500 euro als u de werken laat uitvoeren door het sociaal tewerkstellingsproject 3Wplus en een maximum van 1.500 euro als u de werken zelf uitvoert. Zowel materiaal- als loonkosten tellen mee. Per locatie kan er slechts voor één serre een premie toegekend worden.

Wet- en regelgeving

Contact

Milieu
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
02 302 43 32
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.