Sociale Correcties Diftar

De kosten voor de afvalverwerking worden verrekend volgens het principe "de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart". Wat de aanbieder van het afval betaalt, wordt berekend volgens een gedifferentieerde tarief (DifTar). Dit wil zeggen dat de prijs afhangt van het soort en de hoeveelheid afval. Voor bepaalde categorieën van aanbieders zijn er sociale correcties voorzien.

Wie komt in aanmerking voor deze sociale maatregel ?

Inwoners van de gemeente die thuis verzorgd worden voor volgende medische aandoeningen: incontinentie, stomapatiënten en buikvliesdialyse (peritoneale dialyse) of nierdialyse.

Personen opgenomen in een rust- of verzorgingsinstelling komen niet in aanmerking.

Waaruit bestaat deze sociale maatregel ?

Bij goedkeuring krijg je € 40 per persoon per jaar. Deze tegemoetkoming is niet inruilbaar.

Het geld wordt rechtstreeks op je DifTar-rekening gestort.

Als referentiedatum geldt 1 januari van het jaar waarvoor de aanvraag geldt.

Aanvraag

Gelieve dit volledig en correct ingevulde formulier binnen te brengen bij het onthaal of te verzenden naar de dienst financiën, Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg.

pdf bestandFormulier sociale correctie (741 kB)

 

Contact

Financiële dienst
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.
Onthaal
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
02 688 30 40