Inclusiespeelplein 't Gansspel

Inclusiespeelplein 't Gansspel

't Gansspel werd twintig jaar geleden geboren in Huldenberg en is uitgegroeid tot een heuse bende waar elke speelpleinweek rond de honderd kinderen zich amuseren. Een groep van rond de dertig gedreven animatoren brengt kinderen samen met én zonder beperking. Hele dagen wordt er gespeeld, gedanst en gezongen. Zo wordt er voor iedereen een geweldige zomer gecreëerd.

Locatie

Ganspoel 2
3040 Huldenberg
België

Online