Herinrichting N253: openbaar onderzoek onteigeningen

  • 18 december 2020

Krachtens het besluit van 18 maart 2020 heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken het onteigeningsplan 1M3D8F G 009994 03 voor de herinrichting van de N253 – fase “quickwins” voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan 1M3D8F G 009994 03 aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 16 januari 2021 tot en met 14 februari 2021.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Huldenberg, Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg. De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer en via de website van de gemeente.

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 14 februari 2021 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven of gericht aan de gemeente Huldenberg, Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg.