Graslandconcessies in Sint-Agatha-Rode

  • 8 maart 2021

Het Agentschap voor Natuur en Bos geeft in de regio Brabantse Wouden 6 percelen grasland in concessie voor natuurgericht graslandbeheer:

  • Perceel 1 gelegen Leuvensebaan thv Grootbroek Sint-Agatha-Rode (SAR)– 4,76 ha
  • Perceel 2 gelegen Leuvensebaan thv Grootbroek SAR – 2,12 ha
  • Perceel 3 gelegen omgeving Leuvensebaan Dijleweg thv Grootbroek SAR – 4,30 ha
  • Perceel 4 gelegen omgeving Veeweidestraat SAR – 2,03 ha
  • Perceel 5 gelegen omgeving Veeweidestraat SAR – 1,39 ha
  • Perceel 6 gelegen omgeving Leuvensebaan Dijleweg thv Grootbroek SAR – 2,40 ha

Alle percelen zijn gelegen te Huldenberg (Sint-Agatha-Rode en Florival).

De concessies natuurbeheer hebben een looptijd van 6 jaar en zullen voorlopig toegewezen worden in een zitting achter gesloten deuren (vanwege corona) die plaatsvindt op vrijdag 26 maart 2021 om 15:00 uur in het ANB-Regiokantoor Brabantse Wouden, Duboislaan 14 in Groenendaal (Hoeilaart).

Meer info: www.natuurinvest.be (of bel 0473 88 04 29)