Gezondheid Paraadt

Doel

De Paraadt Gezondheid is een onafhankelijk burgerinitiatief, erkend als participatieraad door het schepencollege van Huldenberg. Het is de verderzetting van de gezondheidsraad die buigt over een jarenlange inzet en expertise in dienst van het lokale gezondheidsbeleid van Huldenberg.

pdf bestandCBS - erkenning Gezondheid Paraadt (394 kB)

pdf bestandCBS - afsprakennota Gezondheid Paraadt (396 kB)

"Levens redden in Huldenberg via preventie." Dat is de ambitie van de Paraadt Gezondheid. Daarom neemt hij concrete gezondheidsinitiatieven en zet die om in resultaten. Vier keer per jaar evalueert de algemene vergadering de afgelopen en toekomstige activiteiten. Door middel van projecten voert de Paraadt Gezondheid adviezen van Logo Oost-Brabant en de Vlaamse overheid uit.

Binnen de projectwerking Gezondheid wordt op verschillende thema's gewerkt:

  • algemene preventie: Mammobiel, darmkankerpreventie, huidkankerpeventie, mindfullness, 10.000 stappen, fijnstofmetingen...
  • jeugd en schoolgaande kinderen: schoolprojecten (parasols, fruit, boterhammendoos, beweging), alcohol/gezonde dranken, gezonde snacks bij jeugdsportploegen, rook- en drugspreventie, beweging stimuleren...
  • vormingen:
    • twee infoavonden per jaar over gezondheidsonderwerpen
    • reanimatiesessies voor het 6de leerjaar van de basisscholen
    • reanimatiesessies voor andere doelgroepen
  • algemeen welzijn: azaleaverkoop voor Kom op tegen Kanker, sensibilisering, Huldenberg profileren als gezonde gemeente...

Samenstelling

Minstens 15 gemotiveerde leden en een vertegenwoordiger van Logo Oost-Brabant werken mee om het programma degelijk uit te werken.

Lid worden? Stuur je kandidatuur naar de contactpersoon.

Voorzitter/contactpersoon: Patrick Platton

Verslagen

pdf bestandGezondheid Paraadt van 26 augustus 2020 (154 kB)

Volgende vergadering

...

 

Contact

Gezondheid Paraadt