Geen Huldenbergse Feesten in 2020

  • 23 juni 2020

De Huldenbergse Feesten gaan dit jaar niet door… Dat harde besluit heeft het schepencollege vorige donderdag genomen. Dat maakt uiteraard niemand blij en we begrijpen dat de meningen over zo’n drastische beslissing kunnen verschillen. Het toont hoe nauw de Feesten ons allemaal aan het hart liggen. Net daarom is het college in eer en geweten van oordeel dat veiligheid en voorzichtigheid primeren. Vier elementen spelen mee in de beslissing:

  • Het is vandaag hoogst onzeker wat de toestand begin oktober zal zijn. Het coronavirus circuleert nog altijd en een heropflakkering in het najaar, een zogenaamde tweede golf, sluit niemand uit. De Nationale Veiligheidsraad moet ook nog beslissen over het wat en hoe van fuiven en massa-evenementen na 31 augustus.
  • Voor een degelijke organisatie moet nu een duidelijke beslissing vallen: de Feesten vragen heel wat voorbereidingswerk dat we niet kunnen blijven vooruit schuiven.
  • De vzw Handelaars, de Rochusghesellen en de jeugdraad – drie van de drijvende krachten van de Feesten – werden bevraagd. De eerste twee achten het onmogelijk om hun activiteiten te organiseren volgens de huidige veiligheidsvoorschriften.
  • Vanuit medische hoek geldt het advies om geen binnenactiviteiten te organiseren. De social distancing is moeilijk tot zelfs onmogelijk te handhaven bij dergelijke activiteiten. Dat vindt ook de voorzitter van de gezondheidsraad.

En misschien nog het allerbelangrijkste: de Feesten zijn er voor iedereen – om ál onze inwoners en bezoekers een zorgeloze tijd te bezorgen. Dat moet vooropstaan, vandaar de beslissing om niet te feesten met een heleboel beperkingen en onzekerheden. De editie 2021 belooft alvast dubbel zo veel plezier op te leveren!