GBS Spring-in-‘t-Veldeke: afstandsonderwijs met twee dagen verlengd

  • 1 maart 2021

De gemeentelijke basisschool van Sint-Agatha-Rode blijft ook op donderdag 4 en vrijdag 5 maart dicht voor de normale lesactiviteiten. Die beslissing werd vandaag genomen in samenspraak met de provinciegouverneur en op advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de Eerstelijnszone Leuven Zuid.

De verlenging geeft iedereen de tijd en ruimte om een beter zicht te krijgen op de testresultaten die nog moeten volgen. Op die manier kan de school ook een veilige en rustige doorstart organiseren van de normale activiteiten op maandag 8 maart.

Tot dan blijft afstandsonderwijs de regel. Er wordt een zeer beperkte noodopvang op de school ingericht voor leerlingen die geen andere opvangmogelijkheid hebben.

We willen nog eens benadrukken dat een goede opvolging van de maatregelen door ons allemaal ervoor kan zorgen dat we het virus samen bedwingen.

Het virus verspreidt zich niet, mensen wel: de huidige maatregelen volhouden blijft dan ook de allerbelangrijkste boodschap. De regel voor buitencontacten blijft: maximaal vier personen, anderhalve meter afstand houden en zo niet een mondmasker dragen.

Meer info: www.info-coronavirus.be