Erkenning en subsidies voor sportverenigingen

Erkenning

Om als sportvereniging te kunnen genieten van subsidies moet je eerst erkend worden als Huldenbergse sportclub. Je kan daarvoor een erkenningsaanvraag indienen vóór 1 mei.

pdf bestand Erkenningsaanvraag sportclub (369 kB)

Subsidievoorwaarden

Je kan subsidies krijgen voor:

  • sportpromotie-initiatieven met de scholen (pdf bestand Attest schoolsport (291 kB))

  • jeugdsportkampen
  • korting vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin
  • specifiek sportelaanbod voor 50-plussers
  • werken met gediplomeerde trainers
  • bestuursleden stimuleren om opleidingen te volgen
  • vaktijdschriften en handboeken aankopen
  • demonstratietrainingen

Aanvraag

Je kan een subsidieaanvraag en/of een impulssubsidieaanvraag indienen voor 1 oktober met de nodige bewijsstukken.

pdf bestand Subsidieaanvraag (375 kB)

pdf bestand Impulssubsidieaanvraag (372 kB)

Reglementen

pdf bestandImpulssubsidiereglement Huldenbergse sportverenigingen (426 kB)

Besluit 19 december 2013

Datum inwerkingtreding 1 januari 2014

pdf bestandErkenning- en subsidiereglement Huldenbergse sportverenigingen (582 kB)

Besluit 19 december 2013

Datum inwerkingtreding 1 januari 2014

Contact

Sport
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
02 302 43 62
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.