Dorpsraad Ottenburg

Doel

De dopsraad van Ottenburg is een onafhankelijk burgerinitiatief, erkend als participatieraad door het schepencollege van Huldenberg.
pdf bestandCBS - erkenning dorpsraad Ottenburg als participatieraad (401 kB)

De dorpsraad is een overkoepelend overleg- en samenwerkingsorgaan van alle inwoners van Ottenburg. De doelstellingen van de dorpsraad liggen in het verlengde van de doelstelling zoals bepaald in de vorige statuten:

  • stimuleren van het verenigingsleven
  • sensibiliseren over problemen en aandachtspunten in het dorp op diverse terreinen (sociaal, cultureel, sport, toerisme, verkeer, onderwijs...)
  • contact onderhouden met andere dorpskernen en dorpsraden van de gemeente Huldenberg
  • een schakel vormen tussen het dorp en de gemeenschap in Ottenburg en het lokaal bestuur en dat laatste adviseren over Ottenburgse aangelegenheden

Samenstelling

Lid worden? Stuur je kandidatuur naar het contactadres.

Contact: dorpsraad@ottenburg.be (Klaas Decanniere, Petra Detienne en Katy van Londen)

Verslagen

...

Volgende vergadering

...