Dorpsraad Neerijse

Doel

De dopsraad van Neerijse is een onafhankelijk burgerinitiatief, erkend als participatieraad door het schepencollege van Huldenberg.

pdf bestandCBS - erkenning dorpsraad Neerijse als participatieraad (411 kB)

De dorpsraad van Neerijse is in 2008 opgericht. De raad is intussen overgestapt van een feitelijke vereniging naar een vzw.

De doelstellingen van de dorpsraad zijn vastgelegd in de statuten:

Communiceren van items eigen aan Neerijse naar de hoofdgemeente Huldenberg

Vragen van inwoners die het algemeen belang van Neerijse betreffen: thema's rond milieu, verkeersveiligheid, welzijn, lokale basisschool, sport etc. worden besproken in het kader van een algemene vergadering die normaliter vier keer per jaar plaatsvindt.

Ontwikkelen van eigen projecten

Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse zwerfvuilactie en de publicatie van de 'Gazet van Neires', maar ook aan de opwaardering van de dorpskern. Zo is de dorpsraad destijds mee gestapt in het project van de Bolsterweide. Aanleg van petanquepistes rondom de school is gepland. En ook over de initiatieven rond de nieuwe bestemming van de bib, de pastorie en de Kasteelsite wil de dorpsraad graag suggesties overmaken aan het lokaal bestuur.

Stimuleren van sociaal-culturele projecten

De voortzetting van velerlei oude gewoonten, maar steeds met de bedoeling om mensen lokaal te verbinden:

  • Winterwandeling (januari): voorheen een traditie van KWB. Een dagtrip met een voorop uitgestippelde wandeling via busreis.
  • Kerstboomverbranding (januari): eigen initiatief ism vzw Fast en een nieuwjaarsreceptie voor de Neerijsenaars.
  • Neires Kermes (mei): voorheen een initiatief van Toneelgroep Ten Weyngaerd. Uitgegroeid tot een driedaags festival met een quiz op vrijdag, een muziekgebeuren op zaterdag en een familiedag op zondag.
  • Couyon-avond (oktober): voorheen initiatief van KWB. Dit is een kaartwedstrijd.

Samenstelling

Lid worden? Stuur je kandidatuur naar de contactpersoon.

Voorzitter/contactpersoon: Patrick Platton

Verslagen

...

Volgende vergadering

...

 

neerijse

Contact