Dienstencentrum start met lokale bronopsporing

  • 9 november 2020

Het lokaal dienstencentrum van Huldenberg springt bij in de strijd tegen het coronavirus. Lokale bronopsporing maakt deel uit van de werking van de Eerstelijnszone Leuven Zuid, een samenwerkingverband van de lokale besturen en zorg- en hulpverleners uit de regio. Het initiatief sluit aan bij de thuiszorgdiensten van het dienstencentrum en komt ter ondersteuning van de contactopsporing die de federale overheid blijft verzekeren.

Bronopsporing is niet hetzelfde als contactopsporing

Contactopsporing heeft als doel om de contacten op te lijsten van een door het coronavirus besmet persoon en die vervolgens te verwittigen. Dat doen de zogenaamde contactonderzoekers of contact tracers van het Agentschap Zorg en Gezondheid, een agentschap van de federale overheid. Bij bronopsporing spoort men geen contacten op, maar wil men bronnen van besmetting in kaart brengen. Met die informatie kan de gemeente snel lokale maatregelen nemen om een eventuele broeihaard in te dijken. Je krijgt dus een telefoontje van ons lokaal dienstencentrum als je besmet bent en nádat je door de contactopsporing bent opgebeld.

De medewerkers van het lokaal dienstencentrum contacteren besmette inwoners en peilen eerst en vooral of alles duidelijk is in verband met de opgelegde quarantaine, of je je zorgen maakt en of je hulp nodig hebt. Zo nodig schakelt de dienst hulp in. Daarna overloopt de medewerker een vragenlijst om te weten te komen waar en hoe je waarschijnlijk besmet bent geraakt. Hij of zij vraagt naar de plaatsen of evenementen die je hebt bezocht (bijvoorbeeld een vergadering, een wedstrijd, een club). Bronopsporing wil niet controleren of bestraffen. De medewerkers gaan vertrouwelijk om met de informatie.

Contact

Lokaal Dienstencentrum 't Pijlijser
R. Borremansstraat 2
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.