Cultuurraad

Werking

De Huldenbergse cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een kwalitatief lokaal cultuurbeleid en organiseert of ondersteunt daarnaast tal van activiteiten: tentoonstellingen, aperitiefconcert, gedichtendag, de Kunstenweek, Cultuurkriebels, Theater op donkere dagen enz.

Dit zijn de doelstellingen van de cultuurraad:

  • Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid;
  • Betrokken zijn bij inspraak- en participatie-initiatieven die de gemeente organiseert, met het oog op de voorbereiding en evaluatie van het cultuurbeleid;
  • Bepaalde cultuuractiviteiten coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector, in de ruime betekenis van het woord;
  • Onderzoek verrichten naar, documentatie en informatie verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied;
  • Op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op gebied van gemeenschapsvorming, cultuureducatie, kunstbeleving en erfgoed;
  • Deelnemen aan het gezamenlijk overleg met andere bestaande gemeentelijke raden.

Samenstelling

Zo'n 30-tal verenigingen en organisaties, werknemers uit culturele instellingen zoals de bibliotheek en inwoners die vanuit hun beroep of vrije tijdsbesteding gewoon interesse hebben in cultuur, zijn lid. De cultuurraad vergadert een tweetal keer per jaar.

Wordt u graag lid van de cultuurraad of kom je graag eens luisteren? Neem gerust contact op!

Huishoudelijk reglement

pdf bestandHuishoudelijk_reglement_cultuurraad.pdf (94 kB)

Verslagen

 

Stel je vóór 1 september kandidaat.

Contact

Cultuur
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
02 302 43 63
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.