Coronavirus: kom niet zomaar naar het gemeentehuis

  • 16 maart 2020

Onze diensten werken nu noodgedwongen met minder mensen dan anders. Dat heeft uiteraard gevolgen voor onze werking.

Eén telefoonnummer voor ál onze diensten

  • Geen enkele dienst is nog vrij toegankelijk voor het publiek.

  • Onze onthaalmedewerkers centraliseren álle telefonische oproepen op 02 688 30 40
  • Regel zo veel mogelijk online of per e-mail. Stel je aanvraag of afhaling uit als dat mogelijk is.
  • Gebruik de mailadressen van onze verschillende diensten
  • Nieuwe afspraken kunnen alleen voor zaken die strikt noodzakelijk zijn.

De dienst Ruimtelijke Ordening geeft prioriteit aan de lopende aanvragen van omgevingsvergunningen omdat die gebonden zijn aan wettelijke termijnen. Alle andere vragen worden zo snel mogelijk behandeld maar dat kan vertraging oplopen.

De sociale dienst blijft werken op afspraak. Het aanbod van de thuisdiensten (boodschappen, maaltijdbezorging…) blijft behouden.