Contactonderzoek van start: fraudeurs gemeld

 • 12 mei 2020

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voert het Agentschap Zorg en Gezondheid contactonderzoek uit. Als iemand ziek wordt door het coronavirus, vraagt het agentschap aan die zieke persoon met wie hij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. Die contactpersonen worden dan op hun beurt opgebeld of bezocht en krijgen advies. Hoe meer besmettingen op die manier kunnen vermeden worden, hoe beter.

Helaas maken fraudeurs misbruik van de situatie. Ze zijn heel creatief met hun pogingen tot oplichting. Hoe kunt u echte oproepen onderscheiden van frauduleuze telefoontjes?

Enkele tips:

 • Mensen worden alleen via het nummer 02 214 19 19 of via sms op 8811 gecontacteerd. Vertrouw geen andere nummers.  
 • Wordt u opgebeld als patiënt? 
  • De telefonist heeft van uw huisarts uw naam, telefoonnummer en geboortedatum. 
  • Het telefoontje zal ook kort na de COVID-19-test gebeuren. 
  • De vragen die gesteld worden, gaan over de periode van 2 dagen voor u ziekteklachten begon te krijgen tot het moment waarop u in isolatie bent gegaan.  
 • Wordt u opgebeld omdat u contact hebt gehad met een besmet persoon?  
  • Dan krijgt u niet de vraag met wie u allemaal contact hebt gehad.  
  • Mogelijk vraagt de contactonderzoeker wel naar uw beroep, om na te gaan of u veel contact hebt met kwetsbare personen.  
  • Mogelijk vraagt hij ook naar uw rijksregisternummer, om een attest te kunnen schrijven dat u niet kunt werken. 
 • Wees voorzichtig met welke informatie u precies deelt. Contactonderzoekers zullen bijvoorbeeld nooit bankgegevens vragen, of proberen te weten wanneer u thuis bent. 
 • Vindt u de vragen raar en herkent u het telefoonnummer niet, hang dan gewoon op. Denkt u te maken te hebben met bedriegers met malafide intenties? Meld dat aan de politie. 

Met contactonderzoek proberen we dus samen te verhinderen dat het coronavirus opnieuw opflakkert. Het blijft uiteraard belangrijk om de regels te respecteren, zoals regelmatig je handen wassen en afstand houden van elkaar.

U vindt alle informatie over het contactonderzoek op de website van Zorg en Gezondheid.