Centrumraad

Werking

De centrumraad is een adviesorgaan dat minstens vier keer per jaar vergadert over de werking van het lokaal dienstencentrum 't Pijlijser. 
De centrumraad plant, organiseert, evalueert en stuurt de werking. Het is de motor van het lokaal dienstencentrum.

We willen een beroep doen op uw ideeën om onze werking verder uit te bouwen en om nieuwe initiatieven te nemen. Als lid van de centrumraad kan u advies uitbrengen over de algemene werking, de activiteiten en het beleid van het lokaal dienstencentrum.

Samenstelling

De centrumraad telt minstens 9 leden (centrumleidster, vertegenwoordiging van de lokale ouderenadviesraad en minstens 5 gebruikers van het lokaal dienstencentrum.)

Verslagen

Hoe word ik lid?

Contact

Lokaal Dienstencentrum 't Pijlijser
R. Borremansstraat 2
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.